Chương trình chung tay vì cộng đồng

Tặng 1000 Bảo Hiểm Mất Việc làm cho khách hàng

Áp dụng từ ngày 25/04/2020-15/05/2020

Người lao động mất việc làm do ảnh hưởng dịch Covid19
     Kính Gởi quý khách hàng!

     Ngoài những ảnh hưởng to lớn về nhân mạng, dịch COVID-19 còn là tác nhân chính kéo nền kinh tế đi xuống. Khiến cho nhiều người lao động bị giảm lương hay tệ hơn là mất việc, mất thu nhập dẫn đến hậu quả nặng nề. Hàng triệu người lao động mất việc dẫn theo hệ quả nguồn thu nhập của gia đình rơi vào tình trạng khó khăn.  

  Để phần nào giảm bớt khó khăn, Ăn Khỏe Sống Đẹp xin kính tặng quý khách hàng “Bảo hiểm Mất việc làm” OPES ProActive là sản phẩm của OPES nhằm bảo vệ, hỗ trợ nguồn thu nhập của người lao động trong giai đoạn khó khăn.

Ý nghĩa của “Bảo Hiểm Mất Việc làm”

Bảo vệ thu nhập cho người lao động

Bảo vệ thu nhập của Người Lao
Động trước những biến động
khách quan dẫn tới mất việc làm

Hỗ trợ 100% Chi phí tiền lương mỗi tháng của khách hàng.

Hỗ trợ gia đình 

người lao động

Hỗ trợ gia đình người lao động
khi trụ cột gia đình gặp khó khăn
do mất việc làm
– Hỗ trợ chi phí sinh hoạt
– Hỗ trợ chi phí thuê nhà
– Hỗ trợ chi phí trả nợ đến hạn

Thủ tục đăng kí 

đơn giản

Một sản phẩm vô cùng đơn giản
để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng

– Chi trả bảo hiểm nhanh chỉ trong 3 ngày làm việc.

Điều kiện tham gia “Bảo Hiểm Mất Việc làm”

Mọi đối tượng khách hàng trong độ tuổi lao động

Từ đủ 16 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, giao kết Hợp đồng bảo hiểm và đóng phí bảo hiểm đầy đủ tới OPES.

Có hợp đồng lao động và không có hợp đồng lao động đều được

Người được bảo hiểm mất việc làm do các nguyên nhân thuộc phạm vi bảo hiểm hoặc bị tử vong hoặc mất tích do tai nạn.

Quyền lợi khi tham gia “Bảo Hiểm Mất Việc làm” 

Quyền lợi bắt buộc

  • Hỗ trợ thu nhập: Hỗ trợ lên tới 12 tháng lương, tối đa 60 triệu đồng
  • Hỗ trợ chi phí sinh hoạt gia đình: 15% mức lương/ tháng (tối đa 1.5 triệu đồng), tối đa 3 tháng (Chi phí sinh hoạt gia đình: Hóa đơn điện, nước, mạng, điện thoại cố định, vệ sinh môi trường).

Quyền lợi Chọn thêm

  • Hỗ trợ thanh toán tiền thuê nhà : 30% mức lương/ tháng (tối đa 3 triệu đồng), tối đa 3 tháng. Chi phí thuê nhà: chi phí phải trả mỗi tháng theo Hợp đồng thuê nhà tại nơi cư trú của NĐBH. Bên thuê nhà có thể là NĐBH, vợ/chồng/cha/mẹ của NĐBH
  • Hỗ trợ thanh toán các khoản nợ đến hạn (vay, thẻ tín dụng tiêu dùng) : 30% mức lương/ tháng (tối đa 3 triệu đồng), tối đa 3 thángNợ đến hạn: Khoản dư nợ gốc & lãi theo lịch trả nợ hàng tháng của HĐ vay/ sao kê thẻ với Tổ chức tín dụng. OPES sẽ không bồi thường các khoản nợ đến hạn trước khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, các khoản phạt và các giao dịch thẻ sau sự kiện bảo hiểm.

Quyền lợi bắt buộc

  • Hỗ trợ thu nhập: Hỗ trợ lên tới 30 tháng lương, tối đa 150 triệu đồng
  • Hỗ trợ chi phí sinh hoạt gia đình: 15% mức lương/ tháng (tối đa 2 triệu đồng), tối đa 3 tháng (Chi phí sinh hoạt gia đình: Hóa đơn điện, nước, mạng, điện thoại cố định, vệ sinh môi trường).

Quyền lợi Chọn thêm

  • Hỗ trợ thanh toán tiền thuê nhà : 30% mức lương/ tháng (tối đa 5 triệu đồng), tối đa 3 tháng. Chi phí thuê nhà: chi phí phải trả mỗi tháng theo Hợp đồng thuê nhà tại nơi cư trú của NĐBH. Bên thuê nhà có thể là NĐBH, vợ/chồng/cha/mẹ của NĐBH
  • Hỗ trợ thanh toán các khoản nợ đến hạn (vay, thẻ tín dụng tiêu dùng): 30% mức lương/ tháng (tối đa 5 triệu đồng), tối đa 3 thángNợ đến hạn: Khoản dư nợ gốc & lãi theo lịch trả nợ hàng tháng của HĐ vay/ sao kê thẻ với Tổ chức tín dụng. OPES sẽ không bồi thường các khoản nợ đến hạn trước khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, các khoản phạt và các giao dịch thẻ sau sự kiện bảo hiểm.

Lưu ý:

  • Đây là chương trình hỗ trợ Khách Hàng của Ăn Khỏe Sống Đẹp. Bảo Hiểm Mất Việc Làm chỉ tặng Không bán dưới mọi hình thức.
  • Ăn Khỏe Sống Đẹp chỉ tặng khách hàng gói bảo hiểm có quyền lợi bắt buộc ( hỗ trợ thu nhập và chi phí sinh hoạt gia đình). Nếu quý khách hàng nào muốn thêm quyền lợi cộng thêm ( hỗ trợ tiền thuê nhà và thanh toán các khoản nỡ đến hạn) thì liên hệ với nhân viên tư vấn để được hỗ trợ.

Thời Gian Đăng Kí chỉ còn

:
:
:

Mẫu Giấy Chứng nhận Bảo hiểm

Mẫu không có hợp đồng lao động

Mẫu có hợp đồng lao động

 

Đăng Kí Nhận Bảo Hiểm Mất Việc Làm Miễn Phí

Lưu ý: Bảo Hiểm Mất Việc Làm là chương trình hỗ trợ cho khách hàng trên Ăn Khoẻ Sống Đẹp chứ không bán Bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin để được hỗ trợMọi chi tiết xin liên hệ:
👉 Website: https://ankhoesongdep.com
👉 Nhắn tin fanpage: m.me/ankhoesongdep
👉 Hotline/zalo: 0901.358.368